top of page

Informatie ten behoeve van ANBI

Naam stichting
Stichting Symfonie Orkest Midden Holland

 

RSIN, Fiscaal nummer
8544.59.327


Bestuur

Leo Dijkmans - Voorzitter

Lisanne Zandbergen - Secretaris

Manja Knegjens - Penningmeester

Koen de Swaaf - Algemeen bestuurslid

Postadres
KOMH

Kleinpolderlaan 46a

2911 PA, Nieuwerkerk aan den IJssel

 

Visie en beleid 2015-16
>> Visie en beleid 2015-16.pdf

Jaarverslag 2014
>> Jaarverslag SOMH 2015.pdf

Jaarverslag 2016
>> Jaarverslag SOMH 2016.pdf

Verantwoording 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact
Algemeen: kamerorkest@somh.nl
Bestuur: bestuur@somh.nl

Ledenadministratie: kamerorkest@somh.nl


 

 

Doelstelling (art. 2 statuten SOMH)

 

2.1.Algemeen: de Stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan het algemeen belang bij een hoog niveau van muziekcultuur, bij de continuïteit van muziekeducatie en de beschikbaarheid van voldoende orkestplaatsen voor jonge musici in de regio Midden Holland.

 

2.2. De Stichting wil specifiek, zonder winstoogmerk, jonge talentvolle gevorderde amateur - musici onder professionele leiding, ondersteund door jonge muziek studerende en gediplomeerde musici de mogelijkheid te bieden zich muzikaal te ontwikkelen door gezamenlijk, al dan niet publiekelijk, te musiceren in het verband van een orkest; en voorts al datgene dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

2.2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het oprichten en in stand houden van een (symfonie -) orkest, het organiseren van repetities, het uitvoeren van concerten en voorstellingen,het begeleiden van orkestleden,het aanbieden van stageplaatsen voor bijzonder talentvolle jonge musici en alle andere dienstige middelen die tot verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen.

 

2.3. Met het oog op de verwezenlijking van bovengenoemde doelstellingen werkt de Stichting samen met daarvoor in aanmerking komende instanties op cultureel gebied in de regio, nationaal en internationaal.

bottom of page